Jordsalg

JORDLOD PÅ 36.000 M2 TIL SALG TIL ALTERNATIVT BOFÆLLESSKAB

I naturskønne, bakkede omgivelser i Sydsjælland er 36.239 m2 byzonejord til salg. Jorden kan deles op, hvis der er interesse for at opkøbe en mindre del af jordstykket. Jorden er tidligere landbrugsjord, men siden 2006 er der ikke brugt sprøjtegift og kun dyrket græs eller kløver.

Da vi i 2006 købte jorden af kommunen til en favorabel pris, forhandlede vi os frem til en meget fordelagtig lokalplan for etablering af et landsbyprojekt. Se mere senere.

Kontakt vedrørende salg:
Rune Meijer rune@aabakkehuse.dk / tlf.: 40315265

BELIGGENHED

Jordloddet er beliggende nord for Præstevænget i Mern. Mod syd grænser det direkte op til en 150 meter bred beskyttelseszone til den smukke, fredede ådal, hvor Mern Å og Mølledam ligger. Den nordlige og østlige del af arealet grænser op til marker og åbent land, og jordstykket ligger på en 37 m høj bakke, hvilket giver en fantastisk udsigt over hele området.

Jordloddet ligger i tilknytning til Mern By, der regnes for et lokalcenter i nærområdet med ca. 2000 indbyggere, hvor der er børnehave, skole, købmand, plejehjem, værksteder, en privat etableret og drevet idrætsforening og et meget aktivt Lokalråd. Der er 4 km til nærmeste kyst, 8 km til Præstø, 12 km til Vordingborg og en times motorvejskørsel til København, der ligger 97 km fra Mern. Der er busforbindelser til Præstø, Vordingborg og Stege.

Hele Sydsjælland har en stor aktivitet og vækst med mange kunstneriske og pædagogiske projekter. I Vordingborg findes en Rudolf Steiner Skole.

NABOER

Jordloddets nærmeste nabo er Byggeforeningen Åbakkehuse, der ligger syd for Præstevænget. Vi er etableret i 2006 og består p.t. af 17 voksne, 9 børn, 9 enfamiliehuse, fællesarealer og fællesbygninger.

Fællesskabet i Åbakkehuse er meget aktivt med forskellige former for velgørende arbejde. Vi har afholdt en lang række internationale seminarer, youthcamps og events, blandt andet 2 store internationale træningsseminarer for ungdomsledere og en international youthcamp med fokus på fremtidsorienteret læring og fredsskabende processer med unge – alle 3 arrangementer blev støttet af EU’s program ”Aktive unge”. Åbakkehuse har også huset en række internationale træningsseminarer, som sigter mod at bedre kvinders vilkår i verden og skabe en opdateret forståelse og respekt mellem de to køn. Derudover har vi afholdt seminarer omkring økologi, dans og bevægelse, personlig udvikling og en række malerkurser. Vi er også aktive lokalt med bl.a. fredskoncerter i både Mern og Præstø – og sidst men ikke mindst arbejder vi med forholdet til den jord vi bor på.

HVORFOR VIL VI SÆLGE?

Vi har erkendt, at vores passion og styrke ligger i vores udadvendte arbejde, som vi har haft stor succes med i de år foreningen har eksisteret. Fra begyndelsen i 2006 var vores langsigtede vision at skabe en alternativ landsby med plads til omkring 45 familier. Denne vision forudså imidlertid ikke den internationale finanskrise, og foreningens vækst har derfor været en hel del langsommere end forventet. Vi er i dag alle bosiddende på Åbakkehuses jordlod Under Egen, hvor vi stadig har nogle privatparceller til salg.

Da det er meget dyrt for foreningen i både bankrenter og grundskat at have vores jordlod på 36.239 m2 liggende ubenyttet og vente, har vi derfor besluttet at sætte dette jordstykke til salg til et andet alternativt bofællesskab. Det vil frigive ressourcer for os til at udbygge og forbedre vores fællesfaciliteter, seminar- og kursusfaciliteter og fællesarealer, og vi har samtidig muligheden for at få nogle nye spændende naboer.

LOKALPLAN

Hele jordloddet på 36.239 m2 byzonejord, består af 2 matrikler (Matr.: 1 AV, NR. MERN BY, MERN og 1 AU, NR. MERN BY, MERN), som er en del af Lokalplan 37 M ”Om boliger ved Præstevænget i Mern”. I lokalplanen side 13, er jordstykket benævnt B-8. På side 29 i lokalplanen, er der et overskueligt kort over jordstykket. Placering og udformning af veje, stier og fællesområder er vejledende.

På side 15 beskrives detaljerne omkring husenes udformning etc. i de forskellige bebyggelsesområder:

I område 2. Der kan bygges Fælleshus, institutioner o.l. Der kan bygges med træ, tegl, halm, cob, i 1-1½ etage max 8,5 m, bebyggelsesprocent på 40 %.

I område 3. Der kan bygges med træ, i 1-1½ etage max 8,5 m, bebyggelsesprocent på 25 %.

I område 4. Der kan bygges med træ, tegl, halm eller cob, i 1-1½ etage max 6,5 m, bebyggelsesprocent på 25 %.

I område 5. Der kan bygges med træ, tegl, halm eller cob, i 1-1½ etage max 6,5 m, bebyggelsesprocent på 25 %. Der kan også bygges rækkehuse(bebyggelsesprocent på 40 %)

Der ikke en påtvunget varmekilde og eller en påtvunget antenneforening. Der kan bygges solfangere/solceller, der er mulighed for tilslutning til fibernet, og byggemodningen ved et nybygget hus er fritaget kloaktilslutningsafgiften. Under byggeriet, er der tilladelse til midlertidig bolig på egen parcel i op til 3 år. Det er tilladt at huse småerhverv på egen bolig.

.

Comments are closed.