Foreningen Den Blå Paraply

Da mange i Åbakkehuse arbejder professionelt med børn og unge og selv har børn, har det også været naturligt at inddrage børnene aktivt i landsbylivets etablering fra starten, og vi har investeret tid og kræfter i at skabe et fælles rum for børnene, hvor alle er velkomne og kan være med. ‘Rummet’ hedder Den Blå Paraply, og under den arrangeres familiedage, sysledage, sportsaktiviteter, børnecafé, børnekor, ungdomslejre og workshops for voksne om livet i børnehøjde.

Hensigtserklæring for foreningen
Den blå paraply

  1. At skabe et sundt og naturligt nærmiljø og en indre såvel som ydre ”økologi”, som kan bibringe en naturlige assistance og støtte til børn og unges organiske  vækst og trivsel, med respekt og forståelse for hver enkelt individs unikke natur og egenskaber.
  2. At være en slags ambassade for arbejdet med børn og unge ved at planlægge og udføre mangeartede aktiviteter, som vil hjælpe og stimulere det enkelte barn til at udvikle sig motorisk, musisk, kreativt, følelsesmæssigt, intellektuelt og socialt. Aktiviteter såsom lejre, ture, møder, specifikke trænings forløb. Samt uddannelses forløb for voksne eksempelvis forældreseminarer, lærer/pædagog/coach seminarer m.m.
  3. At være en del af The Golden Education Template og The Youth Template of Peace netværkerne, som den primære kilde til børn og unge arbejdet og der, hvor vi henter inspiration og viden til foreningens primære pædagogiske linie.
  4. At skabe faciliteter og nærmiljøer, der er specifikt dedikeret til børn og unge i landsbyprojektet Åbakkehuse og andre steder, såsom en ’Generation pod’,  naturlige haver for børn og unge og et klubhus for unge, alt sammen designet til at understøtte deres naturlig udvikling på en prompte og facilciterende måde.
  5. At være åben og søge dialog og ny indsigt både internationalt, nationalt og lokalt, ved løbende at holde sig orienteret om forskellige læringsmetoder  og pædagogiske indsigter inden for både formel og uformel læring og uddannelse af børn i Danmark så vel som i verden.
  6. At mødes en gang om året i et internationalt GET forum og aktivt medvirke til  etableringen af et internationalt GET netværk.
  7. At løbende udvikle og opdatere denne hensigtserklæring i støtte til alle børn og unge i en tid med store globale forandringer, og konstant finde nye og bedre måder at omsætte intentionen på i det praktiske liv, for derigennem at facilcitere den næste generation og fremtiden på bedst mulig måde.

Link til 3 artikler om aktiviteter udført i Den blå Paraply’s regi:


Comments are closed.