Jordsalg

JORDLOD PÅ 36.000 M2 TIL SALG TIL ALTERNATIVT BOFÆLLESSKAB

I naturskønne, bakkede omgivelser i Sydsjælland er 36.239 m2 byzonejord til salg til boliger, fællesbygninger og småerhverv.

Jorden er tidligere landbrugsjord, men er fri for sprøjtegift. Jorden kan eventuelt deles op, hvis der er interesse for at opkøbe en del af jordstykket.

Kontakt vedrørende salg:
Rune Meijer rune@aabakkehuse.dk / tlf: 40315265

BELIGGENHED

Jordloddet er beliggende ved Præstevænget i Mern og grænser lige op til det smukke, fredede ådal-område ved Mern Å og Mølledam, der slynger sig syd for arealet med en 150 meter bred beskyttelseszone. Den østlige del af arealet grænser op til marker og åbent land, og jordstykket ligger på en bakke, som hæver sig ca. 13 meter over Mern Å, hvilket giver en fantastisk udsigt over hele området. Vordingborg Kommune, hvor jordloddet har hjemkommune er kendt for sin skønne natur, sin meget lange kystlinje med meget varierede kyster, og de mange små og større havne.

Jordloddet ligger i tilknytning til Mern, der regnes for et lokalcenter i nærområdet med ca. 2000 indbyggere, hvor der er børnehave, skole, købmand, idrætsforening, plejehjem og værksteder. Der er 4 km til nærmeste kyst, 8 km til Præstø, 12 km til Vordingborg og en times kørsel til København, der ligger 97 km fra Mern.

LOKALPLAN

Lokalplanen giver mulighed for at udstykke arealet til boliger og småerhverv og et større område ud til Præstevænget har desuden tilladelse til fællesbygninger og institution. Området har også mulighed for tilslutning til fibernet. Der er tilladelse til midlertidig bolig i op til 3 år. Der er tale om to matrikler (matr. nr. 1ai og 17b Nr. Mern By, Mern), som er en del af Lokalplan 37 M ”Om boliger ved Præstevænget i Mern”.

NABOER

Jordloddets nærmeste nabo er Byggeforeningen Åbakkehuse, der er etableret i 2006 og består af 17 voksne, 9 børn, 9 enfamiliehuse, fællesarealer og fællesbygninger og plads til yderligere 2-3 boliger.

Fællesskabet i Åbakkehuse er meget aktivt med forskellige former for velgørende arbejde. Vi har afholdt en lang række internationale seminarer, youthcamps og events, blandt andet 2 store internationale træningsseminarer for ungdomsledere og en international youthcamp med fokus på fremtidsorienteret læring og fredsskabende processer med unge – alle 3 arrangementer blev støttet af EU’s program ”Aktive unge”. Åbakkehuse har også huset en række internationale træningsseminarer, som sigter mod at bedre kvinders vilkår i verden og skabe en opdateret forståelse og respekt mellem de to køn. Derudover har vi afholdt seminarer omkring økologi, dans og bevægelse, personlig udvikling og en række malerkurser. Vi er også aktive lokalt med bl.a. fredskoncerter i både Mern og Præstø – og sidst men ikke mindst arbejder vi med forholdet til den jord vi bor på.

HVORFOR VIL VI SÆLGE?

Vi har erkendt, at vores passion og styrke ligger i vores udadvendte arbejde, som vi har haft stor succes med i år foreningen har eksisteret. Fra begyndelsen i 2006 var vores langsigtede vision at skabe en alternativ landsby med plads til omkring 45 familier. Denne vision forudså imidlertid ikke den internationale finanskrise, og foreningens vækst har derfor været en hel del langsommere end forventet. Vi er i dag alle bosiddende på Åbakkehuses jordlod Under Egen, hvor vi stadig har nogle privatparceller til salg.

Da det er meget dyrt for foreningen i både bankrenter og grundskat at have vores jordlod på 36.239 m2 liggende ubenyttet og vente, har vi derfor besluttet at sætte dette jordstykke til salg til et andet alternativt bofællesskab. Det vil frigive ressourcer for os til at udbygge og forbedre vores fællesfaciliteter, seminar- og kursusfaciliteter og fællesarealer, og vi har samtidig muligheden for at få nogle nye spændende naboer.

Comments are closed.